Aktualności

Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo - szkolenie dla Wnioskodawców

26-03-2015, 10:20
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dla Wnioskodawców z zakresu programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków...

Konkurs Ministra Środowiska - Projekt: Przestrzeń

25-03-2015, 14:47
Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konkursie Ministra Środowiska Projekt: Przestrzeń...

Dyskusja otwarta nad uwarunkowaniami wdrożenia programu Prosument

20-03-2015, 14:57
Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu - „Dyskusja otwarta nad uwarunkowaniami wdrożenia programu Prosument”...

SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne

20-03-2015, 13:56
Szanowni Państwo,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że nie planuje kolejnego konkursu w ramach programu priorytetowego SOWA - Energooszczędne oświetlenie w roku 2015

Konferencja na temat zrównoważonej energii

18-03-2015, 16:12
Na konferencji NFOŚiGW spotkali się reprezentanci gmin i miast z całej Polski zainteresowani rozwojem gospodarki niskoemisyjnej w swoich regionach oraz wdrażaniem działań na rzecz zwiększenia...

Forum Energia-Efekt-Środowisko: Ekologiczny transport

18-03-2015, 14:03
Zapraszamy 31 marca (wtorek) o godz. 11.00 na Forum Energia - Efekt - Środowisko: Ekologiczny transport

Dzień Informacyjny LIFE 2015

13-03-2015, 07:55
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE, organizowanym po raz ósmy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniu...

Pierwsza odsłona tematyki konkursowej na 2015 rok w ramach programu "Edukacja ekologiczna"

11-03-2015, 16:20
11 marca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trakcie zorganizowanego Forum „Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje” zaprezentował i poddał opiniowaniu zebranym uczestnikom,...

Proces aktualizacji KPOŚK rozpoczęty - pytania i odpowiedzi

11-03-2015, 10:59
W związku z trwającą aktualizacją KPOŚK Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zwrócił się do Urzędów Marszałkowskich o zebranie od gmin informacji o planowanych bądź realizowanych na terenie aglomeracji...

Narodowy Fundusz w 25-leciu samorządności

10-03-2015, 10:25
Z okazji 25-lecia jubileuszu reformy samorządowej w Polsce Narodowy Fundusz dziękuje wszystkim samorządowym Beneficjentom.
1    72  73  74  75  76    80

.

powrót
do góry