Aktualności

 • Najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców

  Najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców

  19-05-2015, 14:45
  Aplikując o dofinansowanie NFOŚiGW wnioskodawcy popełniają czasami proste błędy, które już na etapie oceny formalnej wniosków, powodują odrzucenie projektu. Oto lista najczęściej popełnianych błędów…
 • Komisja Europejka docenia polski program

  Komisja Europejska docenia polski program

  18-05-2015, 13:37
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został nominowany do finałowej listy kandydatów prestiżowej nagrody „Sustainable Energy Europe Awards”. Komisja Europejska doceniła polski...
 • Ostatnie tygodnie na składanie wniosków do Programu PL02

  14-05-2015, 15:38
  Tylko do końca czerwca można składać wnioski o dofinansowanie projektów służących wymianie doświadczeń w ochronie środowiska z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Wnioskodawców...
 • Zapraszamy na Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

  14-05-2015, 09:22
  Tematem 72. spotkania Forum (20 maja) będą proponowane zmiany w programie priorytetowym Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE.
 • Drugi Dzień Otwarty NFOŚiGW

  14-05-2015, 09:14
  Przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw, organizacji i podmiotów publicznych licznie przybyli na organizowany po raz drugi Dzień Otwarty, podczas którego eksperci udzielali informacji o ofercie...
 • szkolenie

  II Szkolenie z przygotowania wniosków do NFOŚiGW o współfinansowanie projektów LIFE w naborze 2015

  12-05-2015, 14:53
  NFOŚiGW organizuje II z cyklu szkoleń dotyczących naboru wniosków do Programu LIFE w roku 2015.
 • Napis: Mazowiecka Grupa Robocza

  Spotkanie przedstawicieli Mazowieckiej Grupy Roboczej

  07-05-2015, 11:55
  W dniu 29 kwietnia 2015 r. w siedzibie NFOŚiGW odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji współpracujących w ramach "Mazowieckiej Grupy Roboczej" ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i...
 • Sprawozdanie z działalności

  30-04-2015, 15:30
  Rada Nadzorcza zatwierdziła Sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014 roku.
 • Zdjęcie poglądowe przedstawia wtyczkę zasilającą

  Środki dla MŚP tylko do końca roku.

  30-04-2015, 13:06
  Jeszcze do końca 2015 roku mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania projektów, poprawiających efektywność energetyczną.
 • Logotyp programu Prosument

  Sukces oferty Programu Prosument

  30-04-2015, 12:51
  Pierwsza pula 20 mln zł, przeznaczonych na preferencyjne kredyty z dotacją na zakup mikro-instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł, została wyczerpana.

.