Informacje prasowe

Termomodernizacja Zakładu Karnego w Wadowicach

18-01-2017, 15:07
Ocieplenie powierzchni zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia, modernizacja instalacji c.o. oraz montaż ogniw fotowoltaicznych – to wszystko...

Konferencja w Szczecinie: przedsiębiorcy i samorządowcy z Pomorza Zachodniego poznali ogólnopolski system wsparcia doradczego

17-01-2017, 16:23
Prawie 130 osób zgromadziła czwarta w cyklu konferencja pod hasłem „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”, którą 16 stycznia 2017 roku zorganizował NFOŚiGW –...

NFOŚiGW organizuje w Szczecinie konferencję promującą efektywność energetyczną i rozwój odnawialnych źródeł energii

10-01-2017, 16:56
Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w poniedziałek, 16 stycznia 2017 r. odbędzie się IV Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”.

NFOŚiGW wydaje miliardy na walkę ze smogiem

10-01-2017, 16:34
Około 10 mld zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na poprawę jakości powietrza w Polsce.

Ponad 3,6 mln zł na modernizację energetyczną Uniwersytetu Łódzkiego

10-01-2017, 11:23
Dzisiaj, 10 stycznia 2017 r. podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego instytucją wdrażającą jest NFOŚiGW

Termomodernizacja Biblioteki Narodowej z unijnym wsparciem

05-01-2017, 14:45
Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach Biblioteki Narodowej w Warszawie będzie możliwe dzięki dofinansowaniu tego przedsięwzięcia w ramach poddziałania 1.3.1

Trzy szkolenia z przygotowywania wniosku o dofinansowanie z działania 2.3 POIiŚ

04-01-2017, 12:28
Trzy bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach przygotowuje w najbliższym czasie NFOŚiGW

Usuwanie rakotwórczego azbestu – dlaczego pieniądze przeznaczone na ten cel nie są w pełni wykorzystywane

30-12-2016, 12:59
Usuwanie rakotwórczego azbestu – dlaczego pieniądze przeznaczone na ten cel nie są w pełni wykorzystywane

Ponad 140 mln zł z NFOŚiGW dla straży pożarnej na zakup samochodów i sprzętu ratunkowego

29-12-2016, 12:19
Na kwotę aż 140.602.000 zł opiewa umowa, którą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 grudnia 2016 r. zawarł z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej

NFOŚiGW wspiera modernizację gmachu ABW i MSWiA przy ul. Rakowieckiej w Warszawie

23-12-2016, 13:32
Ponad 27 mln zł dofinansowania przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Skarbu Państwa przy ul. Rakowieckiej w Warszawie
1  2  3  4  5    7
powrót
do góry