Informacje prasowe

Fundacja Lux Veritatis przeciw NFOŚiGW: postanowienie sądu o umorzeniu postępowania

25-04-2016, 14:06

Podczas rozprawy, która odbyła się 22 lutego 2016 roku, sąd ogłosił, że pomiędzy stronami została zawarta ugoda sądowa na łączną kwotę 26.490.000,00 złotych. Jej zawarcie pozwoliło na umorzenie długotrwałego i kosztownego postępowania, trwającego od kwietnia 2009 roku. Dzięki wspomnianej ugodzie, podpisanej w wyniku działań nowego Zarządu NFOŚiGW, udało się zmniejszyć wymiar szkody dla środków publicznych co najmniej o 13,5 mln złotych. Oto treść postanowienia warszawskiego Sądu Okręgowego (plik PDF):       

.