Zarząd NFOŚiGW – zdjęcia do pobrania

       

Artur Szymon Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu

       

Dominik Bąk - Zastępca Prezesa Zarządu

       

 

.