Aktualności

Podnoszenie kompetencji Doradców Energetycznych - konferencja szkoleniowa

06-09-2018, 12:20
Doradcy Energetyczni
Prelegent Marek Kulesa

W dniach 4 i 5 września br. w ramach podnoszenia kompetencji Doradców Energetycznych Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”  poddziałanie 1.3.3. POIiŚ, odbyła się konferencja szkoleniowa z zakresu Towarowej Giełdy Energii, Klastrów Energii oraz oświetlenia wewnętrznego.

W pierwszym dniu szkolenia poruszone zostały zagadnienia związane z Towarową Giełdą Energii, strukturą i funkcjonowaniem rynku energii, Rejestrem Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji. Powyższe zagadnienia przedstawił pan Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią.

Zagadnienia związane z dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie rozwoju klastrów energii przedstawiła pani Agnieszka Przesmycka-Gołębiewska przedstawicielka Departamentu Energii Odnawialnej i Rozporoszonej Ministerstwa Energii.

Odbyła się również wizyta studyjna w celu zaprezentowania instalacji wspomagającej proces oczyszczania ścieków w MPWiK w Zduńskiej Woli. W oczyszczalni ścieków biogaz z procesów fermentacji osadów wykorzystywany jest do spalania w agregacie prądotwórczym, w celu wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb oczyszczalni. Oprócz energii elektrycznej powstającej ze spalania biogazu dodatkowym źródłem energii elektrycznej jest farma fotowoltaiczna o mocy 0,3 MWe. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych zmniejsza zapotrzebowanie urządzeń oczyszczających ścieki na energię ze źródeł konwencjonalnych, co powoduje zmniejszenie kosztów oczyszczania.

W drugim dniu konferencji szkoleniowej wykłady poprowadził pan Paweł Morawski specjalista z wieloletnim doświadczeniem z zakresu oświetlenia wewnętrznego LED. Podczas prezentacji popartej ciekawymi przykładami Doradcy Energetyczni mieli okazję zapoznać się i wymienić doświadczenia związane z użytkowaniem, bezpieczeństwem czy też strategiami oszczędzania energii elektrycznej w zakresie oświetlenia LED.

.

powrót
do góry