Aktualności

POL-ECO SYSTEM Poznań 2018, Projekt Doradztwa Energetycznego

26-10-2018, 12:56

22 października 2018 roku w pawilonie 15 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się wydarzenia Ekosfery Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień szkoleniowy, jak i POL-ECO SYSTEM 2018 nawiązywały do hasła „Czyste Powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, zachęcając do wzięcia udziału w licznych wykładach i prezentacjach, prowadzonych równolegle dla wnioskodawców i Beneficjentów na terenie EkoSfery. W pierwszej części dnia informacyjno-szkoleniowego mieliśmy okazję wysłuchać korzyści wypływających z funkcjonowania portalu Zamówień Publicznych. Następnie w godzinach popołudniowych zostało prowadzonych 6 grup tematycznych, w tym Efektywność Energetyczna i OZE, w której uczestniczyli Beneficjenci Projektu Doradztwa Energetycznego - poddziałanie 1.3.3 POIiŚ 2014-2020, organizatorem którego był Departament Współpracy Regionalnej.

Od konferencji prasowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęły się targi POL-ECO SYSTEM 2018. Spotkanie z mediami odbyło się pod hasłem „Nowe wyzwania NFOŚiGW w obszarze ochrony środowiska, szczególnie w ochronie powietrza”.
Równolegle z tymi wydarzeniami trwały panele eksperckie różnych departamentów NFOŚiGW. Jednym z nich było spotkanie monitorujące Projekt Doradztwa Energetycznego. Prezentacja przed szerokim audytorium składającym się z przedstawicieli Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miała na celu niezależną ocenę Projektu dokonaną przez audytora pracującego na zlecenie Ministerstwa Energii. Dodatkowo zreferowano kluczowe wskaźniki Projektu Doradztwa Energetycznego na III kwartał 2018 roku. Oceniono postęp szkoleń dla energetyków gminnych oraz wsparcia edukacyjnego realizowanego dla przedstawicieli Ośrodków Opieki Społecznej. Przedstawiono aktualny wynik Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w gminach. Spotkanie zakończył przegląd najważniejszych inwestycji efektywnościowych realizowanych w poszczególnych województwach. Stoisko PDE cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników targów, zwłaszcza na możliwość konsultacji potencjalnych beneficjentów Programu Czyste Powietrze z doradcami energetycznymi.

Drugi dzień targowy to były przede wszystkim panele ekspertów. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat „Czyste Powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko z udziałem Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka oraz Prezesa NFOŚiGW. Dyskusja skoncentrowała na zagadnieniach jakości powietrza w Polsce, skutkach smogu, programach i możliwościach poprawy powietrza w naszym kraju.
Równolegle w Sali Ziemia odbywał się po raz pierwszy Młodzieżowy Kongres Klimatyczny, którego organizatorem były Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerem strategicznym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ideą Kongresu Klimatycznego było zachęcenie młodzieży do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kreatywność i pomysłowość młodych ludzi przerosła oczekiwania pomysłodawców. Prezentacjom towarzyszyły również wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze.

25 października 2018. Trzeci i ostatni dzień POL-ECO SYSTEM skupił się na panelach eksperckich NFOŚiGW, WFOŚiGW, BOŚ SA oraz instytutów badawczo-rozwojowych. W bloku Dobre Powietrze i Dobry Klimat, organizator Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeprowadził panel ekspercki pt. "„OZE – moda czy świadomy wybór” z udziałem młodzieży.

Nowością tegorocznej edycji EkoSfery było otwarcie się na szeroką publiczność i dotarcie do lokalnych mieszkańców. Stoiska NFOŚiGW, między innymi LIFE, czy Projekt Doradztwa Energetycznego były chętnie odwiedzane przez fachowców, media i publiczność. Nie zapomnieliśmy o ścisłej współpracy z Ministerstwem Energii. Nasi doradcy pomagali w odpowiedziach na trudne pytania i służyli pomocą w kwestii planowania i wdrażania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

Wykład Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Spotkanie monitorujące Projekt Doradztwa Energetycznego
Konferencja Prasowa NFOŚiGW
Konsultacje z doradcami Projektu Doradztwa Energetycznego
Panel ekspercki Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW
Młodzieżowy Kongres Klimatyczny
Panel ekspercki OZE
Stoisko Ministerstwa Energii
Stoisko NFOŚiGW
Kropelka wody z WFOŚiGW w Toruniu
EkoSfera Targi

.

powrót
do góry