Aktualności

Konferencja NFOŚiGW w Świdnicy: „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”- rejestracja zakończona

19-11-2018, 12:42

Uprzejmie informujemy, że rejestracja osób zainteresowanych wzięciem udziału w Konferencji NFOŚiGW w Świdnicy w dniu 26 listopada 2018 „Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie doradcze” została zakończona. Limit dostępnych miejsc został wyczerpany. Dziękujemy za Państwa zainteresowanie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Duszpasterstwem Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Świdnickiej serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Głównym celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie Projektu Doradztwa Energetycznego oraz przedstawienie informacji o aktualnych źródłach finansowania przedsięwzięć z obszaru gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności energetycznej  i OZE.

Już dziś wydarzenia – organizowane w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego – funkcjonują jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie nowych technologii i innowacji. Cykliczne spotkania gromadzą szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: przedstawicieli samorządów, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. w Świdnicy (Hotel Merkury, ul. Kotlarska 11). Udział w niej jest bezpłatny. Poniżej znajduje się link do strony z formularzem zgłoszeniowym, gdzie należy dokonać stosownej rezerwacji uczestnictwa:

http://doradztwo-energetyczne.eu/swidnica/

Konferencja realizowana jest w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”).

.

powrót
do góry