Aktualności

Szkolenie Domowych Doradców Energetycznych – Regionalni Doradcy Energetyczni

20-11-2018, 09:42
Pałac w Nieborowie
Warsztaty szkoleniowe
Warsztaty szkoleniowe
Wykład Pana Mateusza Sokołowskiego z Federacji Konsumentów

W  dniach 14 i 15 listopada 2018 roku, w pięknych otoczeniu Pałacu w Nieborowie odbyło się szkolenie Domowych Doradców Energetycznych. Seminarium zostało przygotowane w ramach Projektu „Ogólnopolski system doradztwa dla sektora publicznego , mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) według I Osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki zgodnie z zapisami poddziałania 1.3.3.

Warsztaty skierowane były do Doradców Energetycznych pracujących w ramach systemu w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, działających we wszystkich regionach kraju.

Wykłady zostały przygotowane i zrealizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w porozumieniu z Federacją Konsumentów, a zagadnienia zostały podzielone na kilka bloków tematycznych:

  1. Konsumenci wrażliwi i ubóstwo energetyczne,
  2. Wykorzystanie energii w gospodarstwach domowych,
  3. Zużycie energii, elementy faktur, bezkosztowe możliwości wsparcia i wskazówki co do zachowań energetycznych,
  4. Obowiązki dystrybutora i sprzedawcy. Umowa sprzedaży i dystrybucji. Prawa konsumenta,
  5. Rozliczenia, faktury i płatności. Reklamacje i wstrzymanie dostaw,
  6. Narzędzia projektu ASSIST – kalkulator potencjału oszczędności.

Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy Doradców Energetycznych w zakresie upowszechniania informacji na temat ubóstwa energetycznego.

.

powrót
do góry