Aktualności

Czwarte posiedzenie Koordynatorów na rzecz efektywności energetycznej dla budynków jednorodzinnych

22-11-2018, 07:43
Pan Prezes Kazimierz Kujda NFOSiGW
Pani Kierownik Anna Trudzik Projekt Doradztwa Energetycznego
Spotkanie robocze
Pani Kierownik Anna Trudzik Projekt Doradztwa Energetycznego

21 listopada 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się czwarte posiedzenie koordynujące działania na rzecz efektowności energetycznej w budynkach jednorodzinnych.

W spotkaniu, obok przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Energii, BOŚ i BGK, wzięły udział osoby reprezentujące Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Uczestniczyli również przedstawiciele Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego i śląskiego oraz zarządu NFOŚiGW.

Spotkanie rozpoczęło się od szczegółowego omówienia planu realizacji na rzecz Efektywności Energetycznej i Kontroli Zanieczyszczeń Powietrznych w naszym kraju.

Następnie zostały szczegółowo omówione kwestie realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz Stop Smog.

Kolejny punkt dyskusji został omówiony przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego i śląskiego. Prezentacje dotyczyły lokalnych rozwiązań przeciwdziałających powstawaniu smogu w rejonach najbardziej dotkniętych tym problemem.

Na zakończenie spotkania Pani Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego – Anna Trudzik omówiła główne cele i działania ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, prezentując najnowsze wyniki projektu.

Podsumowując spotkanie Pan Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda stwierdził, że dyskusja w tak zacnym gronie umożliwiła wyciągniecie szeregu przyszłościowych wniosków, które będą pomocne nad dalszymi pracami związanymi z efektywnością energetyczną.

.

powrót
do góry