Aktualności

Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze

27-11-2018, 12:10
Wystąpienie Pana Prezesa NFOŚiGW Kazimierza Kujdy
Wystąpienie JE bp Ignacego Deca
Wystąpienie Pani Kierownik PDE Anny Trudzik
Uczestnicy konferencji

Konferencja odbyła się 26 listopada 2018 w Świdnicy w ramach ogólnopolskiego projektu systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przy współpracy z Duszpasterstwem Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Świdnickiej.

Ciepło przywitał wszystkich zgromadzonych uczestników konferencji Jego Ekscelencja ks. biskup Ignacy Dec, Ordynariusz Diecezji Świdnickiej i życzył zgromadzonym nie tylko owocnych obrad na gościnnej Ziemi Świdnickiej, ale także dobrych decyzji i wniosków z niej wypływających. Następnie wydarzenie pod hasłem  „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze” otworzył Pan Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, który przedstawił zaangażowanie Narodowego Funduszu na przestrzeni ostatnich lat na rzecz rozwoju niskoemisyjnej gospodarki i walki ze smogiem na terenie województwa dolnośląskiego. Pan Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz podziękował za liczne przybycie oraz zadeklarował wszelką pomoc merytoryczną potencjalnym beneficjentom w zakresie omawianej problematyki.

Spotkanie zgromadziło ponad 90 uczestników, wśród nich przedstawicieli Urzędu Miasta Świdnicy, samorządowców z okolicznych miast, burmistrzów i wójtów, duchowieństwa z diecezji świdnickiej oraz przedsiębiorców sektora energetycznego i dystrybutorów ciepła.

Prezentacja Pani Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego – Anny Trudzik omówiła główne cele i działania ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, prezentując najnowsze wyniki projektu.

Następnie doradcy energetyczni z WFOŚiGW we Wrocławiu przedstawili ofertę nieodpłatnych szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych oraz zaprezentowali jeden z głównych założeń projektu, czyli źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej  i odnawialnych źródeł energii.

Następnie zaproszeni goście z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej przedstawili ofertę finansowania przedsiębiorstw w zakresie EE.

Po krótkiej przerwie głos zabrał Pan Jerzy Żurawski z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska i przedstawił rolę audytów energetycznych w termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i sakralnych.

Ostatnim punktem programu konferencji była prelekcja o poprawie jakości powietrza w temacie zmniejszenie zużycia energii w budownictwie przestawiona przez pracowników WFOŚiGW we Wrocławiu, stanowiących ważną grupę doradczą w zakresie efektywności energetycznej.

Na zakończenie konferencji, uczestnicy wzięli udział w dyskusji i indywidualnych konsultacjach z prelegentami.

.

powrót
do góry