Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Biura NFOŚiGW obowiązujący od 02.09.2019 r.

schemat_organizacyjny_pelny_02.09.2019.pdf
schemat_organizacyjny_pelny_02.09.2019.pdf - (346,4 KB) Schemat organizacyjny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Centrala:  tel. (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101
Informacja:  tel. (22) 45 90 100

Zobacz także: Kontakty

Sekretariaty

Prezes Zarządu - Piotr Woźny
tel. 22 45 90 225

Zastępca Prezesa Zarządu - Anna Mańk
tel. 22 45 90 121

Zastępca Prezesa Zarządu - Marek Ryszka
tel. 22 45 90 105

Zastępca Prezesa Zarządu - Dominik Bąk
tel. 22 45 90 909

Zastępca Prezesa Zarządu - Artur Szymon Michalski
tel. 22 45 90 140

Dyrektor Biura - Anna Baszyńska-Mateńko
tel. 22 45 90 118
fax: 22 45 90 585

 

Departament Wsparcia (DO)
Dyrektor Departamentu: Marcin Wiśniewski (22) 45 90 186
fax: (22) 45 90 585

 • Wydział Organizacji (DOO)
 • Wydział Oceny Formalnej Wniosków (DOW)
      Kierownik Wydziału: Marek Ryńca (22) 45 90 139

Departament Administracyjny (AT)

 • Wydział Archiwizacyjny (ATA)
 • Wydział Administracji (ATM)
     Kierownik Wydziału: Grzegorz Augustyniak (22) 45 90 612
     fax: (22) 45 90 808
  • Zespół Ochrony (ATMO)
  • Zespół Logistyki (ATML)
  • Zespół Wsparcia (ATMW)
  • Zespół Kancelaryjny (ATMK)
  • Zespół Zamówień Publicznych (ZZ)
      Kierownik Zespołu: Anna Olędzka (22) 45 90 636
  • Zespół Nadzoru Kapitałowego (ZK)
   Kierownik Zespołu: Tadeusz Wyrzykowski (22) 45 95 859

Departament Promocji i Komunikacji Społecznej (DX)
Dyrektor Departamentu: Sławomir Kmiecik (22) 45 90 578

Rzecznik Prasowy: Sławomir Kmiecik (22) 45 90 578

Wydział – Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej( WB)
Kierownik Wydziału : Edyta Ozkan (22) 45 90 110

Departament Księgowości i Rozliczeń - Główny Księgowy (DK)
p.o Głównego Księgowego - Dyrektor Departamentu: Anna Pintowska-Bryłka (22) 45 90 883
Z-ca Głównego Księgowego: Anna Laskowska (22) 45 90 860
Z-ca Dyrektora Departamentu: Agnieszka Ignatowska (22) 45 90 448
Z-ca Dyrektora Departamentu: Andrzej Ulida (22) 45 90 216
fax: (22) 45 90 888

 • Wydział Rozliczeń Krajowych (DKU)
     Kierownik Wydziału: Ewa Jęczmińska (22) 45 90 948
 • Wydział Rozliczeń Zagranicznych (DKR)
     Kierownik Wydziału: Agnieszka Ignatowska (22) 45 90 448
 • Wydział Kosztów Biura (DKB)
     Kierownik Wydziału: Anna Laskowska (22) 45 90 860
 • Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów (DKO)
     Kierownik Wydziału: Andrzej Ulida (22) 45 90 216

Departament Ochrony Wód (DT) - 22 45 90 548
Dyrektor Departamentu: Ewa Kamieńska (22) 45 90 564

 • I Wydział Koordynacji Projektów (DTK)
     Kierownik Wydziału: Beata Koszewska (22) 45 90 179
 • II Wydział Koordynacji Projektów (DTP)
     Kierownik Wydziału: Magdalena Tokarska-Kusyk (22) 45 90 546

Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska (DH)- 22 45 90 131
Dyrektor Departamentu: Anna Czyżewska (22) 45 90 153, fax: (22) 45 90 749

 • I Wydział Wdrażania Projektów (DHM)
     Kierownik Wydziału: Andrzej Rzeszotarski (22) 45 90 436
 • II Wydział Wdrażania Projektów (DHG)
     Kierownik Wydziału: Hanna Piasecka (22) 45 90 528
 • Wydział Azotanów (DHA)

Departament Efektywności Energetycznej  (DE)
p.o. Dyrektora Departamentu: Justyna Koźbiał (22) 45 90 288

Departament Energii  (DR)
Dyrektor Departamentu: Urszula Zając (22) 45 90 452
Z-ca Dyrektora: Anna Pekar (22) 45 90 506
fax: (22) 45 90 748

 • Wydział Programowy (DPR)
  Kierownik Wydziału: Marcin Jamiołkowski  (22) 45 90 387
 • Wydział Sieci Ciepłowniczych (DRS)
  Kierownik Wydziału: Anna Pekar (22) 45 90 506
 • Wydział Kogeneracji (DRK)
  Kierownik Wydziału: Magdalena Misiurek (22) 45 90 576
 • Wydział Przedsięwzięć Przemysłowych (DRR)
  Kierownik Wydziału: Radosław Bujaśkiewicz  (22) 45 90 259
 • Wydział OZE
  Kierownik: Agnieszka  Karwat (22) 45 90 526

Departament Ekomobilności (DG)
p.o. Dyrektora: Rafał Kręcisz (22) 45 90 950

 • Wydział GIS (DGG)
  Kierownik: Barbara Miałkowska (22)  45 95 893
 • Wydział Współfinansowania (DGW)

Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej (DM)
Dyrektor Departamentu: Katarzyna Zaczek (22) 45 90 961
fax: (22) 45 90 855

 • Wydział Ochrony Przyrody (DMO)
 • Wydział Edukacji Ekologicznej (DME)
  Kierownik Wydziału: Norman Czarnecki (22) 45 90 977
 • Wydział LIFE (DML)
  Kierownik Wydziału: Grażyna Hadjiraftis  (22) 45 90 628
  fax: (22) 45 90 193

Departament Ochrony Ziemi (DZ)
Dyrektor Departamentu: Jarosław Roliński (22) 45 90 296
fax: (22) 45 90 192

 • Wydział Finansowania Krajowego (DZK)
  p.o. Kierownika Wydziału: Katarzyna Marzantowicz (22) 45 90 879
 • Wydział Geologii i Górnictwa (DZG)
  Kierownik Wydziału: Beata Kuś (22) 45 90 481
 • Wydział Finansowania UE (DZU)
  Kierownik Wydziału: Anna Marcinkiewicz (22) 45 90 264

Departament Kontroli Rozliczeń (DW)
Dyrektor Departamentu: Sylwia Mróz (22) 45 90 458

Departament Analiz Finansowych (DF)
Z-ca Dyrektora Departamentu: Teresa Majewska (22) 45 90 401

Departament Innowacji i Ekspertyz (DY)
Dyrektora Departamentu: Magdalena Bodzenta (22) 45 90 620

 • Wydział Innowacji
  Kierownik Wydziału: Żanna Białek (22) 45 90 631
 • Wydział Ekspertyz i Prac Badawczych
  Kierownik Wydziału: Artur Pietrewicz (22) 45 90 422
 • Zespół Oświetlenia


Departament Planowania i Sprawozdawczości (DC)
Dyrektor Departamentu: Krzysztof Piekarz (22) 45 90 906
fax: (22) 45 90 194

 • Wydział Planowania Finansowego (DCF)
 • Wydział Efektów Środowiskowych (DCE)
  Kierownik Wydziału: Ernest Hys (22) 45 90 309

Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości (AZ)
Dyrektor Departamentu: Piotr Makuch (22) 45 95 909
Z-ca Dyrektora Departamentu: Rafał Konarski (22) 45 95 903

 • Wydział Kontroli Zamówień Publicznych (AZZ)
  Kierownik Wydziału: Piotr Makuch (22) 45 95 909
  • Zespół Nieprawidłowości (AZN)
   Kierownik Zespołu: Rafał Konarski (22) 45 95 903

Departament Kontroli Przedsięwzięć (DS)
Dyrektor Departamentu: Andrzej Michałowicz (22) 45 95 814

Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej (DU)
Dyrektor Departamentu: Maciej Janicki (22) 45 95 844

 • Wydział Audytu Wewnętrznego (DUA)
 • Wydział Kontroli Wewnętrznej (DUW)

Departament Informatyki (DI)
Zastępca Dyrektora Departementu: Tomasz Grochowski  (22) 45 90 491

 • Wydział Infrastruktury i Wsparcia (DIW)
 • Wydział Projektów i Rozwoju (DIA)

Departament FNT (AF)
p.o. Dyrektora Departamentu: Arkadiusz Hajduk (22) 45 95 882

Wydział Prawny (WP)
Kierownik Wydziału: Piotr Wróbel (22) 45 90 454

 • Zespół Informacji Publicznej (WPI)

Departament Współpracy Regionalnej(DA)
p.o. Dyrektora Departamentu: Agnieszka Magdalena Michalska (22) 45 95 676

 • Wydział Budownictwa (DAB)
  Kierownik Wydziału: Sebastian Nowak (22) 45 95 867
 • Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego (DAD)
  Kierownik Wydziału: Anna Trudzik (22) 45 95 832
 • Wydział Współpracy Regionalnej (DAR)
  p.o. Kierownika Wydziału: Grzegorz Witkowski (22) 45 90 158
 • Wydział Czystego Powietrza (DAP)
  Kierownik Wydziału: Agnieszka Kaczorowska (22) 45 90 953

Zespół Pomocy Publicznej (ZO)
Kierownik Zespołu: Emil Świerczyński (22) 45 95 896.

Zespół Informacji Publicznej  (WPI)

Zespół Zarządzania Personelem (ZP)
p.o. Kierownika Zespołu: Stefan Dunin (22) 45 90 324
fax: (22) 45 90 760

Samodzielne Stanowisko BHP (BHP)
Agnieszka Kubacka (22) 45 90 321

Samodzielne Stanowisko Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (SOC)
Józef Szwajka (22) 45 90 623

Samodzielne Stanowisko Ochrony Danych Osobowych (IOD)
Inspektor Ochrony Danych: Robert Andrzejczuk (22) 45 90 521
Z-ca Inspektora Ochrony Danych: Jasińska Beata (22) 45 90 352

Samodzielne Stanowisk Ochrony informacji Niejawnych)
Sielski Wojciech (22) 45 90 550

.

powrót
do góry