Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Biura NFOŚiGW obowiązujący od 19.04.2018 r.

schemat_organizacyjny.pdf
schemat_organizacyjny.pdf - (539,56 KB) Schemat organizacyjny

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Centrala:  tel. (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101
Informacja:  tel. (22) 45 90 100

Zobacz także: Kontakty

Sekretariaty

Prezes Zarządu - Kazimierz Kujda
tel. 22 45 90 105,  22 45 90 226
fax: 22 45 90 505

Z-ca Prezesa Zarządu - Anna Ewa Król
tel. 22 45 90 121

Z-ca Prezesa Zarządu - Artur Szymon Michalski
tel. 22 45 90 140

Zastępca Prezesa Zarządu - Dominik Bąk
tel. 22 45 90 909

Zastępca Prezesa Zarządu - Woźny Piotr
tel. 22 45 90 225

p.o Dyrektora Biura - Andrzej Ulida
tel. (22) 45 90 118, (22) 45 90 321
fax: (22) 45 90 585

Departament Organizacyjny (DO)
Dyrektor Departamentu: Marcin Wiśniewski (22) 45 90 186
fax: (22) 45 90 585

Departament Wsparcia (DD)
Dyrektor Departamentu: Małgorzata Misiak (22) 45 90 541

 • Wydział Administracyjny (DDA)
  Kierownik: Grzegorz Augustyniak (22) 45 90 612
  fax: (22) 45 90 808
   
 • Zespół Kancelaryjno - Dokumentacyjny (DDK)
 • Kierownik Zespołu: Anna Olędzka (22) 45 90 636
  fax: (22) 45 90 201
 • Zespół ds. Pomocy Publicznej (DDP)
 • Zespół ds. Oceny Formalnej Wniosków (DDW)
  Kierownik Zespołu: Marek Ryńca (22) 45 90 139

Departament Promocji i Komunikacji Społecznej (DX)
Dyrektor Departamentu: Sławomir Kmiecik (22) 45 90 578

Rzecznik Prasowy: Sławomir Kmiecik (22) 45 90 578

Wydział – Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej( WB)
Kierownik Wydziału : Edyta Ozkan (22) 45 90 110

Departament Księgowości i Rozliczeń - Główny Księgowy (DK)
p.o Głównego Księgowego - Dyrektor Departamentu: Janusz Topolski (22) 45 90 307
p.o. Z-cy Głównego Księgowego: Anna Laskowska (22) 45 90 860 (22) 45 90 860
Z-ca Dyrektora Departamentu: Agnieszka Ignatowska (22) 45 90 448
Z-ca Dyrektora Departamentu: Andrzej Ulida (22) 45 90 216
fax: (22) 45 90 888

 • Wydział Kosztów Biura (DKB)
  Kierownik: Anna Laskowska (22) 45 90 860
 • Wydział Rozliczeń Krajowych (DKU)
  Kierownik: Ewa Jęczmińska (22) 45 90 948
 • Wydział Rozliczeń Zagranicznych (DKR)
  Kierownik: Agnieszka Ignatowska (22) 45 90 448
 • Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów (DKO)
  Kierownik: Andrzej Ulida (22) 45 90 216

Departament Ochrony Wód (DT) - 22 45 90 548
Dyrektor Departamentu: Ewa Kamieńska (22) 45 90 564

 • I Wydział Koordynacji Projektów (DTK)
  Kierownik: Beata Koszewska (22) 45 90 179
 • II Wydział Koordynacji Projektów (DTP)
  Kierownik: Magdalena Tokarska-Kusyk (22) 45 90 546
 • Zespół Wsparcia (DTW)

Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska (DH)- 22 45 90 131
Dyrektor Departamentu: Anna Czyżewska (22) 45 90 153, fax: (22) 45 90 749

 • I Wydział Wdrażania Projektów, (DHM)
  Kierownik: Wydziału: Hanna Piasecka (22) 45 90 528
 • II Wydział Wdrażania Projektów; (DHG)
  Kierownik: Wydziału: Andrzej Rzeszotarski (22) 45 90 436

Departament Energii i Innowacji (DR)
Dyrektor Departamentu: Urszula Zając (22) 45 90 452
Z-cy Dyrektora: Anna Pekar (22) 45 90 506
fax: (22) 45 90 748

 • Wydział Programowy (DRP)
  Kierownik Zespołu: Marcin Jamiołkowski  (22) 45 90 387
 • Zespół ds. OZE (DRO)
  Kierownik Zespołu: Agnieszka Karwat (22) 45 90 526
 • Zespół ds. Efektywności Energetycznej w Przedsiębiorstwach (DRE)
  Kierownik Zespołu: Rafał Kręcisz (22) 45 90 969
 • Zespół ds. Efektywności Energetycznej w Budownictwie (DRB)
  Kierownik Zespołu: Justyna Koźbiał (22) 45 90 288
 • Zespół ds. Kogeneracji i Przesyłu (DRK)
  Kierownik Zespołu: Magdalena Misiurek (22) 45 90 576
 • Zespół ds. Innowacyjności (DRI)
  Kierownik Zespołu: Żanna Białek (22) 45 90 631

Departament Środków Zagranicznych (DN)
p.o. Dyrektora: Anna Jakubowska (22) 45 90 901

 • Zespół Funduszy Norweskich (DNN)
  Kierownik: Joanna Szymczak (22) 45 90 672
 • Zespół Zielonych Inwestycji (DNG)
  Kierownik: Barbara Miałkowska (22) 45 90 673

Departament Współpracy Regionalnej (DJ)
Dyrektor: Tadeusz Wyrzykowski (22) 45 90 463

 • Wydział ds. Projektu Doradztwa Energetycznego (DJE)
  Kierownik: Wacław Bilnicki
  p.o.Kierownika: Anna Trudzik (22) 45 95 832
  • Zespół - Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego (DJR)
  • Zespół ds. Doradztwa Energetycznego w woj. mazowieckim (DJD)
 • Wydział Współpracy Regionalnej i Nadzoru Kapitałowego (DJK)
   

Zespół Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych (DEB)
Kierownik: Artur Pietrewicz (22) 45 90 422
fax: (22) 45 90 193

Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej (DM)
p.o. Dyrektora Departamentu: Małgorzata Adamska (22) 45 90 270)
p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu: Katarzyna Zaczek (22) 45 90 961)
fax: (22) 45 90 855

 • Wydział Ochrony Przyrody (DMO)
  Kierownik: Leszek Jóskowiak (22) 45 90 561
 • Wydział Edukacji Ekologicznej (DME)
  p.o. Kierownika: Barbara Maksimowska (22) 45 90 521
 • Wydział ds. Programu LIFE (DML)
  Kierownik: Grażyna Hadjiraftis  (22) 45 90 628
  fax: (22) 45 90 193

Departament Ochrony Ziemi (DZ)
Dyrektor Departamentu: Jarosław Roliński (22) 45 90 296
fax: (22) 45 90 192

 • Wydział Gospodarki Odpadami (DZO)
  Kierownik: Joanna Kozłowska-Mikołajczyk (22) 45 90 530
 • Wydział Geologii i Górnictwa (DZG)
  Kierownik: Beata Kuś (22) 45 90 481

Departament Kontroli Rozliczeń (DW)
Dyrektor Departamentu: Sylwia Mróz (22) 45 90 458

Departament Analiz Finansowych (DF)
Z-ca Dyrektora: Teresa Majewska (22) 45 90 401

 • Zespół Ocen Finansowych (DFA)
 • Zespół Restrukturyzacji Umów (DFR)


Departament Planowania i Sprawozdawczości (DC)
Dyrektor Krzysztof Piekarz (22) 45 90 906
fax: (22) 45 90 194

 • Wydział Planowania Finansowego (DCF)
  Wydział Efektów Środowiskowych (DCE)
 • Kierownik: Ernest Hys (22) 45 90 309

Departament Kontroli Przedsięwzięć (DS)
Dyrektor Departamentu: Piotr Makuch (22) 45 90 377
Z-ca Dyrektora Departamentu: Rafał Konarski (22) 45 90 391
Z-ca Dyrektora Departamentu: Andrzej Michałowicz (22) 45 95 814

 • Zespół ds. Nieprawidłowości (DSN)alnej (DCR)
  Kierownik Zespołu: Rafał Konarski (22) 45 90 391

Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej (DU)
Dyrektor Departamentu: Michał Włodarski (22) 45 90 586

 • Wydział Audytu Wewnętrznego (DUA)

Departament Rozwoju Systemów Informatycznych (DI)
Dyrektor Departamentu: Jacek Wesołowski (22) 45 90 495
Zastępca Dyrektora Departementu: Tomasz Grochowski  (22) 45 90 491

 • Wydział Rozwoju Aplikacji (DIA)
 • Wydział Eksploatacji Systemów (DIE)

Wydział Prawny (DPR)

 • Wydział Prawny (DPR)
  p.o. Kierownika: Piotr Wróbel (22) 45 90 454
  fax: (22) 45 90 575
 • Wydział ds. Legislacji (DPL)

Wydział Budownictwa Energooszczędnego (WD)
Kierownik: Sebastian Nowak  (22) 45 90 863

Zespół Zarządzania Personelem (ZP)
Kierownik: Magdalena Świerczyńska-Chobot (22) 45 90 324
fax: (22) 45 90 760

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych (POI)
Robert Andrzejczuk (22) 45 90 550
fax: (22) 45 90 522

Samodzielne Stanowisko BHP (BHP)
Agnieszka Kubacka (22) 45 90 321

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (SOC)
Józef Szwajka (22) 45 90 623

Samodzielne Stanowisko ABI (ABI)
Inspektor Ochrony Danych: Robert Andrzejczuk (22) 45 90 550
Z-ca Inspektora Ochrony Danych: Jasińska Beata (22) 45 90 352

Zespół Doradców (ZD)

Zespół ds. Pomocy Publicznej (ZO)

Zespół ds. Umorzeń i Umów Regionalnych (ZU)
p.o.Kierownika: Grzegorz Witkowski (22) 45 90 158

Zespół Działań Strategicznych(ZT)
Kierownik: Katarzyna Siwkowska (22) 45 90 869

 

powrót
do góry