Status prawny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt.14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).
 
Podstawy funkcjonowania działalności NFOŚiGW są określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.).
 
 
Pliki do pobrania:
 

Jednolity tekst ustawy - Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2017 r. poz. 519

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Wyciąg z ustawy - Prawo ochrony środowiska

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska odnoszący się do instytucji ochrony środowiska oraz problematyki finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej - uwzględniający Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 1888, 2056 i 2290."

Statut NFOŚiGW

Oficjalny tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

powrót
do góry