Status prawny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną w rozumieniu
art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Podstawy funkcjonowania działalności NFOŚiGW są określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Wyciąg z ustawy - Prawo ochrony środowiska

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska odnoszący się do instytucji ochrony środowiska oraz problematyki finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej - uwzględniający Dz. U. z 2018 r. poz. 1479, 1648, 1722 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 42 i 412.

Statut NFOŚiGW

Oficjalny tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.

powrót
do góry