Patronat Honorowy NFOŚiGW

Patronat Honorowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) może zostać przyznany jako wyróżnienie dla przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podkreślające jego prestiżowy charakter i znaczenie w procesie realizacji polityki ochrony środowiska.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z "Zasadami obejmowania przez NFOŚiGW Honorowego Patronatu nad przedsięwzięciami z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej".

zasady_przyznawania_patronatow.pdf
zasady_przyznawania_patronatow.pdf - (318,2 KB) Zasady obejmowania przez NFOŚiGW Honorowego Patronatu nad przedsięwzięciami z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym organizator/realizator przedsięwzięcia wypełnia w formie formularza „Wniosek o Patronat Honorowy NFOŚiGW” umieszczonego poniżej.

Wypełniony „Wniosek o Patronat Honorowy NFOŚiGW" (ewentualnie z dodatkowymi, uzupełniającymi informacjami) prosimy przesłać na adres:

Kontakt w sprawie złożonych wniosków o Patronat Honorowy NFOŚiGW:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, Joanna Heyda, tel. 22 45 90 251

Po zakończeniu przedsięwzięcia, objętego Patronatem Honorowym przez NFOŚiGW, organizator wydarzenia obowiązany jest przesłać do NFOŚiGW krótkie sprawozdanie z jego realizacji. Formularz sprawozdania znajduje się poniżej.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane na 2020 r.

patronaty_2020.pdf
patronaty_2020.pdf - (435,99 KB) Lista przyznanych patronatów 2020 r.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2019 r.

patronaty_honorowe_nfosigw__2019.pdf
patronaty_honorowe_nfosigw__2019.pdf - (608,55 KB) Lista przyznanych patronatów 2019 r.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2018 r.

patronaty2018.pdf
patronaty2018.pdf - (279,38 KB) Lista przyznanych patronatów 2018 r.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2017 r.

patronaty_2017.pdf
patronaty_2017.pdf - (269,15 KB) Lista przyznanych patronatów 2017 r.


Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2016 r.

patronaty_2016.pdf
patronaty_2016.pdf - (230,28 KB) Lista przyznanych patronatów 2016 r.


Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2015 r.

patronaty_2015.pdf
patronaty_2015.pdf - (320,88 KB) Lista przyznanych patronatów 2015 r.


Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2014 r.

patronaty_2014.pdf
patronaty_2014.pdf - (133,71 KB) Lista przyznanych patronatów 2014 r.

.