Aktualności

POLECO SYSTEMS 2019

18-10-2019, 10:31

W dniach 8-9 października 2019 r. w Poznaniu odbyły się targi POLECOS SYSTEMS 2019, na których omawiany był dorobek 30-lecia NFOŚiGW oraz perspektywy rozwoju. W trakcie targów miało miejsce szkolenie dla Beneficjentów działania 2.1 POIiŚ 2014-2020, w ramach którego przedstawiciele Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska przedstawili ofertę w zakresie finansowania inwestycji z zakresu adaptacji do zmian klimatui poinformowali zebranych o inicjatywie Porozumienia Burmistrzów.

.