Aktualności

Warsztaty szkoleniowe

16-10-2018, 13:46

NFOŚiGW, jako Krajowy Koordynator Porozumienia Burmistrzów, zorganizował w dniu 16 października 2018 r. warsztaty szkoleniowe dla doradców energetycznych NFOŚiGW oraz WFOŚiGW / UM w Lublinie, działających na terenie całego kraju. Korzystając z obecności szerokiego grona prelegentów, wśród których, oprócz przedstawicieli z Ministerstwa Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu Miasta st. Warszawy, czy Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,  byli również reprezentanci z Komisji Europejskiej oraz biura Porozumienia Burmistrzów, doradcy energetyczni mogli dowiedzieć się więcej na temat wymagań i sposobu realizacji inicjatywy Porozumienia Burmistrzów tak, by być wsparciem dla polskich miast w ich drodze do włączenia się do tej inicjatywy.

.