Aktualności

Nowe Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii (ang. Covenant of Mayors for Climate and Energy)

20-11-2015, 10:00

Zostało  zainaugurowane nowe zintegrowane Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii, łączące inicjatywę Porozumienie Burmistrzów (ang. Covenant of Mayors) oraz Burmistrzowie na rzecz adaptacji do zmian klimatu (ang. Mayors Adapt). Uroczystość odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli 15 października 2015 r.

Od 2009 roku około 6.500 reprezentantów władz lokalnych zobowiązała się do realizacji celu redukcji emisji CO2 do 2020 roku o 20%. W ramach „Nowego Zintegrowanego Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii", miasta-sygnatariusze zobowiążą się do działań wspierających wdrażanie nowych celów UE do roku 2030, polegających na wspólnym podejściu do łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu oraz na popularyzacji inicjatywy w skali globalnej.

Perspektywa 2030 roku:
- min. 40% redukcji emisji CO2
- wzrost o 27% efektywności energetycznej
- wzrost o 27% udziału energii z OZE

Trzy filary nowej inicjatywy to: perspektywa roku 2030, zintegrowane podejście do łagodzenia i adaptacji zmian klimatu oraz wymiar międzynarodowy.

Latem ubiegłego roku, Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji przy wsparciu Europejskiego Komitetu Regionów i zebrała opinie miast na temat możliwych kierunków nowego Porozumienia Burmistrzów. Odpowiedź była jednogłośna: 97%  miast opowiedziało się za wyznaczeniem  nowego celu redukcji emisji CO2 wykraczającego poza rok 2020. Większość zaakceptowała również cele do 2030 - to jest: minimum 40% redukcji emisji CO2, wzrost o  27% efektywności energetycznej, wzrost o 27% udziału energii z odnawialnych źródeł energii, jak również wsparcie dla łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu pod szyldem nowej wspólnej inicjatywy „Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”.

"Reakcja na pilne potrzeby związane ze zmianami klimatycznymi może stać się szansą dla rozwoju lokalnego, tworzenia miejsc pracy i pojawienie się nowego modelu społecznego" - powiedział burmistrz Nantes Johanna Rolland, którego miasto planuje zmniejszenie emisji o 50% do roku 2030.

Formularz przystąpienia (adhesion form) w języku polskim.

.