Krajowy Koordynator Porozumienia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów w Polsce, zapewnia wszystkim zainteresowanym podmiotom wsparcie techniczne przy wypełnianiu procedury przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów oraz pomoc w kontaktach z Biurem Porozumienia Burmistrzów reprezentującym Komisję Europejską.

.

powrót
do góry