Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej (RN) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wchodzą następujące osoby:

 1. Prof. dr hab. Marek Szydło – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Prof. dr hab. Janusz Wojdalski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Prof. dr hab. Roman Niżnikowski – Członek Rady Nadzorczej
 4. Prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski – Członek Rady Nadzorczej
 5. Prof. dr hab. inż. Ewa Konarzewska-Gubała– Członek Rady Nadzorczej
 6. prof. dr hab. inż. Maciej Paweł Chorowski  – Członek Rady Nadzorczej
 7. Dr Paweł Mazurkiewicz – Członek Rady  Nadzorczej – przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii
 8. Michał Baj - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych
 9. Kazimierz Suszyński – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
 10. Krzysztof Masiuk - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel organizacji ekologicznych
 11. Olgierd Geblewicz  - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 12. Stanisław Bodys - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

.