Zarząd

Dominik Bąk - p.o. Prezesa Zarządu

Artur Lorkowski - Zastępca Prezesa Zarządu

Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu

.