Zarząd

Piotr Woźny - Prezes Zarządu

Anna Mańk - Zastępca Prezesa Zarządu

Dominik Bąk - Zastępca Prezesa Zarządu

Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu

.