Przedłużenie terminu naboru wniosków

 

UWAGA

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Zarząd NFOŚiGW przedłużył termin składania wniosków przez kierowników państwowych jednostek budżetowych o dofinansowanie zadań na rok 2018 do 10 lutego 2017 r.

.