Aktualności

Informacja nt. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

10-06-2019, 12:20
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd NFOŚiGW przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb...

NFOŚiGW po raz trzeci nagrodzi eko dziennikarzy

20-05-2019, 10:35
Wyróżnienie publikacji i uhonorowanie dziennikarzy popularyzujących w mediach aktywność i dokonania NFOŚiGW w dziedzinie szeroko rozumianej ekologii, to przedmiot już trzeciej edycji konkursu...

Ponad 100 mln zł z NFOŚiGW na samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt dla wszystkich województw

15-05-2019, 11:28
NFOŚiGW –– za pośrednictwem 16 funduszy wojewódzkich – pomoże w tym roku ochotniczym strażom pożarnym (OSP) oraz innym służbom ratowniczym w całym kraju zaopatrzyć się w nowoczesny sprzęt do...

NFOŚiGW uruchamia nowe programy dla wsi i rolnictwa

10-05-2019, 08:32
Usuwanie folii i innych odpadów porolniczych, regeneracja gleb poprzez ich wapnowanie oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – to nowe obszary wsparcia na liście programów priorytetowych...

Konsultacje projektu programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju ”

02-04-2019, 13:12
Konsultacje zakończą się 10.04.2019 r. o godz. 15.30

Konsultacje projektu programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami"

18-03-2019, 09:37
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami

Konsultacje projektu PP “E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project”

07-09-2018, 12:01
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project.”

Konsultacje projektu PP „Poprawa, jakości powietrza. Część 7) Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych

24-11-2017, 08:51
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego Część 7) „Poprawa, jakości powietrza. Dofinansowanie energooszczędnych domów...

NFOŚiGW przygotowuje program priorytetowy pn.: „SOWA – LED w oświetleniu zewnętrznym

09-11-2017, 10:49
Program przewiduje dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie stałe 1%, możliwe umorzenie do 10%) na cały zakres przedsięwzięcia – do 100% kosztów kwalifikowanych.

.

powrót
do góry