Aktualności

Konsultacje projektu PP “E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project”

07-09-2018, 12:01

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project.”

Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowi bardzo ważny element strategii bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Zmniejszenie energochłonności budynków przeciwdziała również zubożeniu energetycznemu społeczeństwa ukraińskiego. W odpowiedzi na powyższe wyzwania, utworzony został na Ukrainie Fundusz Efektywności Energetycznej (FEE), zasilany finansowo przez UE, IFC (grupa Banku Światowego) i niemiecki GIZ. Warunkiem uruchomienia środków z FEE jest wykonywanie audytów energetycznych budynków wielorodzinnych przez niezależnych audytorów energetycznych.

Celem programu priorytetowego “E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project” jest stworzenie i realizacja ogólnoukraińskiego systemu szkolenia audytorów energetycznych w budownictwie. Program skierowany będzie do przedsiębiorców oraz konsorcjów, składających się z co najmniej jednego przedsiębiorcy i jednostki naukowej, gotowych podjąć się współrealizacji przedsięwzięcia z NFOŚiGW.

Projekt wyszkolenia audytorów energetycznych wpisuje się w Strategię Działania NFOŚiGW na lata 2017-2020, w której wskazano na potrzebę realizacji przedsięwzięć w obszarze ochrony powietrza poprzez m.in.: działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków, wspieranie niskoemisyjności gospodarki, zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, a także edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wszelkie Państwa uwagi, komentarze i propozycje zmian będą pomocne przy tworzeniu programu, tak, aby odpowiadał on możliwościom potencjalnego beneficjenta, z zastrzeżeniem, że uwagi składane anonimowo nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje zakończą się 14.09.2018 r. o godz. 15:30.

Uwagi należy składać na formularzu wg załączonego wzoru i przesyłać na adres: zbigniew.kamienski@nfosigw.gov.pl

Pliki do pobrania

1. program priorytetowy e-etap.pdf
1. program priorytetowy e-etap.pdf - (319 KB) Program Priorytetowy

.