Aktualności GWD

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

19-07-2013, 13:55

 

Szanowni Państwo,
 
Miło nam poinformować, że w dniu 01.08.2013 r. zostanie uruchomiony Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Jest to system skierowany do Wnioskodawców, umożliwiający wypełnienie i złożenie kompletnego wniosku w wersji elektronicznej. GWD jako aplikacja jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl
 
W pierwszej kolejności składnie Wniosków w wersji elektronicznej będzie dotyczyło programów priorytetowych:
 
5.4. Ochrona Klimatu i Atmosfery - Efektywne wykorzystanie energii
Część 1 - Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.
Część 2 – Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
 
 
W następnej kolejności będzie uruchomiona funkcjonalność składania wniosków dla programów:
 
3.5. Ochrona Powierzchni Ziemi - Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko.
            Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ - "bomby ekologiczne".
            Część 2) Rozwój selektywnej zbiórki odpadów.
 
4.4. Geologia i Górnictwo - Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska.
 
6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu.
 
Wkrótce wszystkie nabory wniosków będą obsługiwane przez GWD.

 

.