Aktualności GWD

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

10-01-2014, 13:47

Szanowni Państwo, strony internetowe Generatora Wniosków o Dofinansowanie są dostępne poprzez połaczenie szyfrowane SSL (Secure Socket Layer). Potwierdzenie ważności certyfikatu SSL nastepuje po nawiązaniu połączenia ze zdalnym serwerem wystawcy certyfikatu.
Pojawiające się obecnie problemy przy otwieraniu strony gwd.nfosigw.gov.pl objawiające się komunikatem o błędzie połączenia szyfrowanego (Secure Connection Failed) wynikają z problemów z nawiązaniem połączenia z serwerem wystawcy certyfikatu SSL. Należy w takim przypadku ponownie otworzyć stronę gwd.nfosigw.gov.pl wciskając na klawiaturze komputera klawisz F5 lub w okienku komunikatu o błędzie kliknąć przycisk ekranowy Ponów próbę (Try again). Tę czynność można powtarzać kilkukrotnie. Ze swojej strony NFOŚiGW monituje wystawcę certyfikatu SSL w celu jak najszybszego usunięcia problemu.
 

.