Aktualności GWD

Wydłużenie naboru w ramach programu "Budownictwo energooszczędne.."

20-09-2019, 10:41

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że decyzją dwóch członków Zarządu NFOŚiGW,  
zmianie uległ terminu składania wniosków w ramach programu priorytetowego
„Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru do programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.:

1. w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 23.09.2019 r. o godz. 24:00
2. w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 23.09.2019 r. o godz. 15:30.

.