Aktualności GWD

Aktualizacja Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych RODO

03-03-2020, 11:23

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem dzisiejszym, tj. od 3.03.2020 r. została opublikowana zaktualizowana Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Klauzula ta jest dostępna z poziomu aplikacji jako „Polityka prywatności” i oznaczona literką „i” na niebieskim tle.

.