Aktualności GWD

Komunikat dla Wnioskodawców w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłownictwo Powiatowe” – nabór II!

02-10-2020, 15:31

Komunikat dla Wnioskodawców w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłownictwo Powiatowe” – nabór II!

W związku z problemami technicznymi konkurs dla II naboru w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłownictwo Powiatowe” nie jest aktualnie otwarty. Po usunięciu problemów technicznych, konkurs zostanie udostępniony o czym Wnioskodawcy zostaną poinformowani oddzielnym komunikatem.

.