Geologia i górnictwo. Część 2)

Kalkulator pożyczkowy dla programu priorytetowego 2.3. „Geologia i górnictwo":
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

Obliczenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c.
NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy wysokością obliczeń a rzeczywistą wysokością udzielonego wsparcia.


 

%
Kwota pożyczki PLN
Oprocentowanie (w skali roku) %
Okres finansowania lata mies.
Karencja mies.

Po każdej zmianie jakiegokolwiek parametru należy wcisnąć „Oblicz”

 

.