Pytania i odpowiedzi

1. Czy w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia” można wnioskować o mikroinstalacje fotowoltaiczne, tj. o mocy do 50 kWp?

2. Czy jest określony maksymalny koszt kwalifikowany dla instalacji fotowoltaicznych poniżej 50 kWp?

3. Czy Program Priorytetowy „Agroenergia” posiada minimalną moc instalacji bądź minimalny koszt inwestycji, o którą/który należy wnioskować?

4. Czy w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia” można wybudować farmę fotowoltaiczną, a energię elektryczną sprzedawać do zakładu energetycznego?

5. Na czym polega system opustów (net-metering)?

6. Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza udział w programie "Agroenergia"?

7. Czy przedsięwzięcie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie?

1  2  3  4    

.

powrót
do góry