Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i odpowiedzi

  • Nie. Zgodnie z treścią programu Priorytetowego Agroenergia, przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

  • Tak, Studium Wykonalności jest obligiem, niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia.

  • Nie, audyt energetyczny/elektroenergetyczny jest wymogiem do przedsięwzięcia z zakresu 7.5.3 Przedsięwzięcia zgodne z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

  • Formy dofinansowania można łączyć na zasadach określonych w Programie Priorytetowym Agroenergia. Ubiegając się o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy złożyć dwa osobne wnioski.

    Przypominamy, iż kwota pożyczki nie może być mniejsza niż 100 tyś zł.

  • Tak. W przypadku, gdy będą to dwie mikroinstalacje, można o nie wnioskować w ramach jednego wniosku. W przypadku instalacji większych należy złożyć oddzielny wniosek na każdą z planowanych instalacji.

  • W przypadku mikroinstalacji, powyższe załączniki nie są wymagane. Należy wówczas sporządzić oświadczenie zgodnie z zasadą: Jeśli któryś z wymienionych na liście załączników nie dotyczy realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia należy załączyć w jego miejsce stosowne oświadczenie wraz z uzasadnieniem.

  • Dopuszczalnym sposobem potwierdzenia zamieszkania w gminie od 5 lat jest przedstawienie rachunków za media np. energia elektryczna / woda / wywóz śmieci.

.