Dopłaty do domów energooszczędnych

Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” został zakończony.

Nabór kandydatów na weryfikatorów „domów energooszczędnych” był prowadzony przez Związek Banków Polskich

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi weryfikacji projektów oraz potwierdzenia spełnienia przez zrealizowane przedsięwzięcia wymagań określonych w programie „Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” uprzejmie informujemy, że trwa nabór kandydatów na weryfikatorów.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Związku Banków Polskich, pełniącego funkcję Organizatora Technicznego postępowania kwalifikacyjnego weryfikatorów:

http://www.zbp.pl/domefekt
 

 

.