Podręcznik dobrych praktyk

Podręcznik dobrych praktyk zawiera dodatkowe zalecenia, które ułatwią osiągnięcie zakładanego standardu i efektu środowiskowego. Wymagania te nie mają bezpośredniego wpływu na zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania budynku (poza wymaganiami dotyczącymi architektury), jednak mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów użytkowania budynku, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i podwyższenia oferowanego komfortu. Podręcznik bazuje na ekspertyzie przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Stosowanie tych zaleceń nie jest obowiązkowe do otrzymania dotacji w ramach programu. Podręcznik jest skierowany zarówno do inwestorów, jak i do projektantów oraz wykonawców chcących poszerzyć swoją wiedzę o zasadach, jakimi należy się kierować w budownictwie o niskim zapotrzebowaniu na energię.

.