Wymagania techniczne dla budynków

Każdy budynek realizowany w ramach programu Dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych musi spełniać obligatoryjne wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 do programu. Wymagania opierają się na ekspertyzie przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Opracowanie było udostępnione do szerokich konsultacji na stronie internetowej NFOŚiGW, w wyniku których zebrano wiele cennych uwag. Ostateczny kształt wytycznych został zatwierdzony przez Zarząd NFOŚiGW.

Zastosowanie w praktyce ogłoszonych wymagań technicznych będzie podlegało okresowym przeglądom i w razie potrzeby wytyczne będą uzupełniane.

Program Priorytetowy

Załaczniki obowiązujace od 05.12.2015 r.

Załączniki obowiazujace od 18.08.2014 r.

Interpretacje do wytycznych zamieszczone są w pozycji menu "Najczęściej zadawane pytania" w kategorii "domy energooszczędne - wytyczne"

 

.