Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  • Informuję, że w przypadku problemów technicznych pojawiających się w:

    •  Generatorze wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych oraz POIiŚ 2014-2020 (GWD) należy kontaktować się z działem technicznym NFOŚiGW i skierować zgłoszenie w tej sprawie pod numery telefonów (22) 459-03-42, (22) 459-03-43, (22) 459-03-32, (w godzinach 8:00-15:00) lub na adres e-mail: GWD@nfosigw.gov.pl przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia, który jest dostępny pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/kontakt/.
    • Generatorze wniosków o płatność ze środków krajowych (GWPK) należy kierować zgłoszenia pod numery telefonów: (22) 45-90-332, (22) 45-90-342, (22) 45-90-343 (w godzinach 8:00-15:00).

.