Energia Plus

Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

pp_energia_plus_z_kryteriami.pdf
pp_energia_plus_z_kryteriami.pdf - (726,17 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY: Energia Plus

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą. 

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru.

Termin naboru od 01.03.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Warunki dofinansowania:

  1. Dotacja
  2. Pożyczka

Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach Programu Priorytetowego „Energia Plus” w pkt. 7.  

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Radosław Bujaśkiewicz, Radoslaw.Bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl;
nr tel.: 22 45 90  259,

 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Barbara Wojciechowska , nr tel.: 22 45 90 368

Dokumenty

z01_zalacznik_nr_1_do__pp_energia_plus_metodyka_wak.pdf
z01_zalacznik_nr_1_do__pp_energia_plus_metodyka_wak.pdf - (289,42 KB) Kosztowy wskaźnik antropogeniczności
z02_zalacznik_nr_2_do_pp_energia_plus_metodyka_wk.pdf
z02_zalacznik_nr_2_do_pp_energia_plus_metodyka_wk.pdf - (300,9 KB) Wskaźnik efektywności kosztowej (WK)

.