Najczęściej zadawane pytania

  • Koszty kwalifikowane. Zgodnie z Instrukcją operacyjną Programu NF, koszty kwalifikowalne to koszty poniesione po dacie złożenia w banku Wniosku o Kredyt z Dotacją i Wniosku o Dotację. Wnioski składane są równolegle. Czy jeśli np. MŚP poniesie wstępne koszty przed datą złożenia wniosków (np. 30% łącznych kosztów), to taka inwestycja kwalifikuje się do finansowania – dotyczy pozostałych 70% kosztów inwestycji.

  • Refinansowanie kosztów. Czy jeśli klient zapłaci za fakturę/-y ze środków własnych i płatność ta nastąpi po złożeniu wniosku o dotację, to takie koszty może później refinansować bank?

  • Koszty kwalifikowane. Jak będą traktowane koszty ponoszone pomiędzy datą złożenia wniosku a datą podpisania umowy kredytowej z bankiem.

  • Kwalifikowalność projektu. Wózki widłowe, koparki, spycharki - czy sprzęt tego typu możemy finansować w ramach wymiany starego na nowy?

  • Kwalifikowalność projektu. Inwestycja w oświetlenie LED przynosi przedsiębiorstwu do 70% oszczędności na zużyciu energii. Jednak w bilansie energetycznym przedsiębiorstwa może stanowić jedynie 10% oszczędność. Jak liczony jest zatem zysk energetyczny na takiej inwestycji? Czy jest ta inwestycja kwalifikowana, jako przynosząca co najmniej 20% oszczędności na energii elektrycznej, a co za tym idzie dotacja wynosi 15%, czy też, nie jest tak kwalifikowana i jest dotowana jako LEME i dotacja wynosi 10% ?

  • Fotowoltaika. Chcemy skorzystać z tego programu przy budowie instalacji fotowoltaicznej. Jakie zakresy mocy takiej instalacji kwalifikują się do tego programu? Czy musza to być instalacje montowane na dachu czy mogą to być również instalacje zamontowane na gruncie?

  • Kwalifikowalność projektu. Pytanie dotyczące kwestii formalnych. Inwestycja Wspomagana polegająca na wymianie maszyn(y). Czy jest określone, co musi się stać ze starymi (tutaj: zastępowanymi) maszynami?

1  2  3  4    

.