Ochrona powierzchni ziemi

Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko             

 

Cel programu

 

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

Treść programu:

Aktualizacja programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”:

2__2____program_ochrona_powierzchni_ziemi_.pdf
2__2____program_ochrona_powierzchni_ziemi_.pdf - (593,23 KB) Treść programu Ochrona powierzchni ziemi - Część 1) 2)

Część 1)   Rekultywacja terenów zdegradowanych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

  • dotacja;
  • pożyczka.

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634
Z-ca koordynatora

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-879


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Część 2)   Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

  • pożyczka;
  • pożyczka na zachowanie płynności finansowej

Beneficjenci

  • beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć w działaniu 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego;
  • podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.Informacje szczegółowe

Koordynator programu Konrad Miłoszewski
Konrad.Miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
Z-ca koordynatora

-

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 

Słowa kluczowe

  

 

.

powrót
do góry