Aktualności

Nabór wniosków dla banków

17-07-2015, 13:20

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie w latach 2015-2016 kredytów bankowych i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2b) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 - 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016r.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 03.08.2015 r. do 11.09.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków na stronie Nabór wniosków dla banków

.