Aktualności

Nabór wniosków dla samorządów

31-07-2015, 10:02

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (Część 2a programu).

Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) począwszy od 10.08.2015 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: Nabór wniosków dla samorządów 2015

.