Aktualności

Nabór wniosków WFOŚiGW w ramach programu Prosument

04-08-2015, 17:05

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie w latach 2015-2016 pożyczek łącznie z dotacją na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2c) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 - 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10.08.2015 r. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym do 30.12.2016 r. lub do wyczerpania alokacji.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków na stronie: Nabór wniosków dla WFOŚiGW 2015

 

.