Aktualności

Aktualizacja programu priorytetowego

26-08-2015, 13:46

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Celem zmian było przede wszystkim zwiększenie dostępności do Programu poprzez rozszerzenie katalogu beneficjentów oraz zakresu dysponowania nieruchomością, jak też dostosowanie do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez rynek.

Najważniejsze zmiany polegają na:

  • rozszerzeniu katalogu beneficjentów - możliwość dostępu do programu dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych realizujących przedsięwzięcia w budynkach niezależnie od jego charakteru (jednorodzinny, wielorodzinny),
  • rozszerzeniu pojęcia dysponowania nieruchomością o spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego,ujednoliceniu definicji budynku mieszkalnego,
  • przyspieszeniu procesu rozliczania efektów i wypłat środków poprzez wprowadzenie dokumentu „potwierdzającego możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej”, umożliwiającego wcześniejsze potwierdzenie efektu rzeczowego,
  • dostosowaniu definicji  biogazu określonej w programie do definicji zawartej w ustawie OZE (brak ograniczania tylko do biogazu pozyskiwanego w procesie fermentacji metanowej).

Powyższe zmiany wchodzą w życie od dnia 26 sierpnia br.

Treść aktualnego programu znajduje sie na stronie "Informacje o programie"

.