Aktualności

 • Nabór dla WFOŚiGW

  30-06-2014, 08:52
  Nabór wniosków do programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki...
 • Nabór dla samorządów

  25-04-2014, 08:14
  Nabór wniosków do programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów
 • Rozszerzenie programu priorytetowego

  18-04-2014, 08:10
  Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła zmianę programu priorytetowego "Prosument" polegającą na rozszerzeniu katalogu beneficjentów w części 4a) programu, o związki jednostek samorządu terytorialnego
 • Rozszerzenie programu priorytetowego

  14-04-2014, 08:37
  Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła rozszerzenie programu priorytetowego o Część 4 c) przewidzianą do realizacji poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

.