Bank wybrany w naborze / Prosument-dofinansowanie mikroinstalacji OZE / Programy 2015-2020 / Środki krajowe / Oferta finansowania

Bank wybrany w naborze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków z Bankiem Ochrony Środowiska umożliwiającą klientom indywidualnym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym pozyskanie dotacji i pożyczek na budowę mikroinstalacji OZE. Szczegółowe informacje na temat naboru będą umieszczane na stronach internetowych banku


 

powrót
do góry