Najczęściej zadawane pytania

Jak długo gmina musi być właścicielem instalacji wykonanych w ramach programu?

Czy silnie zadłużone jst mogą otrzymać akceptację RIO dla zaciągnięcia pożyczki NFOŚiGW w związku z realizacją inwestycji finansowanych w ramach programu „Prosument”?

Czy program Prosument dopuszcza wniesienie udziału własnego?

Jedno z wymagań dla instalacji fotowoltaicznej mówi, że system powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, odgromowe, o ile to wynika z projektu instalacji. Czy są wskazane szczegółowe rozwiązania, jakie należy tu zastosować?

W jaki sposób spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą korzystać z urządzeń do produkcji energii elektrycznej?

Czy beneficjent może sfinansować z programu „Prosument” montaż instalacji, z której produkcja energii elektrycznej będzie przewyższała zapotrzebowanie w budynku mieszkalnym.

Czy instalacja musi być zamontowana na budynku mieszkalnym, na potrzeby którego dostarcza energię?

  1  2  3    

.

powrót
do góry