Aktualności

Opublikowano wymagania techniczne dla przedsięwzięć

06-11-2015, 11:59

Zgodnie z ust. 9 pkt 10 programu "Ryś", realizacja przedsięwzięć odbywa się z uwzględnieniem wytycznych NFOŚiGW określonych w załączniku „Wymagania techniczne”. W dniu 5/11/2015 Zarząd NFOŚiGW zatwierdził treść tego załącznika. Wymagania zostały ustalone na podstawie wiedzy eksperckiej i podlegały konsultacjom społecznym.

Załącznik „Wymagania techniczne” zawiera wymagania dla stosowanych wyrobów budowlanych, urządzeń technicznych i wykonywanych robót oraz wymagania dla ocen energetycznych i dokumentacji projektowej. Określono w nim m.in. uprawnienia wymagane od konsultantów sporządzających oceny energetyczne, zakres tych ocen, przypadki, w których będzie wymagana ocena energetyczna po realizacji przedsięwzięcia. Przygotowano także wzory dokumentów wykorzystywanych przy ocenie przedsięwzięć.

Wymagania techniczne będą podlegały okresowym przeglądom i w razie potrzeby wytyczne będą korygowane.

Treść programu priorytetowego wraz z załącznikeim "Wymagania techniczne" znajduje się na stronie: Informacje o programie Ryś, a informacje o konsultantach i wzory dokumentów - na stronie: Wymagania techniczne dla przedsięwzięć i konsultanci

 

.