Aktualności

Ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚiGW

15-12-2015, 08:45

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w celu zawierania z beneficjentami końcowymi umów pożyczek i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 4b) programu priorytetowego: „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 100 mln złotych do wydatkowania w latach 2016 - 2020, z możliwością zawierania umów do końca 2017 r.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 11.01.2016 do 12.02.2016, lub do wyczerpania alokacji.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków na stronie: Nabór wniosków dla WFOŚiGW

.