Aktualności

Nowy program zamiast RYSIA - trwają konsultacje

26-07-2016, 10:04

Ze względu na pokrywanie się obszarów wsparcia w programach – Kawka, Ryś i Prosument – a także zbytnią pracochłonność ich obsługi i jednocześnie brak dostosowania do realnych potrzeb i uwarunkowań regionów, NFOŚiGW zdecydował o stworzeniu nowego, jednolitego i elastycznego mechanizmu wsparcia. Planowany instrument dofinansowywania przedsięwzięć na poziomie lokalnym będzie się wpisywał w potrzeby i oczekiwania regionów, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych NFOŚiGW.

W związku z powyższym, NFOŚiGW zdecydował – zgodnie z ustaleniami na Konwencie Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się pod koniec czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW – że zadania te przekieruje na WFOŚiGW, które są bliżej lokalnych społeczności. Od kilku tygodni NFOŚiGW prowadzi intensywne konsultacje z wojewódzkimi funduszami, które mają oszacować zapotrzebowanie na wsparcie w swoich rejonach. Efektem tych konsultacji ma być nowy kompleksowy instrument dt. wsparcia walki z niską emisją, skierowany do regionów za pośrednictwem WFOŚiGW. Docelowo NFOŚiGW ma zamiar objąć nowym programem działania do tej pory uwzględnione w programach: Kawka, Ryś i Prosument.

W związku z powyższym, informujemy, że uchwałą nr B/32/6/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. Zarząd NFOŚiGW nie wyraził zgody na udostępnienie środków finansowych Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 5b) programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 5) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych” (tytuł przed zmianą Listy priorytetowych programów: Poprawa efektywności energetycznej. Część 4b) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej) z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek do kwoty 67 724 700 zł łącznie z dotacjami do kwoty 32 275 300 zł. Odmowa dotyczy wszystkich wniosków złożonych w naborze do programu Ryś.

.