Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug

Cel programu
Poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Polski, poprzez inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug.

Treść programu

Termin i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania
Pożyczka

Beneficjenci
Podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami kraju, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związane z gospodarką ściekową lub gospodarką osadową, mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje szczegółowe:

 

Koordynatorzy programu
 
Renata Szczerek

tel. 22 45 90 756
 
 

Zastępca koordynatora programu

Aleksander Suszyński

tel. 22 45 90 417

 

Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska 22-45-90-131

.

powrót
do góry