Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy spółki celowe mogą brać udział w programie?

2. Czy na etapie podpisywania umowy można zmienić zapisy?

3. Czy można łączyć rodzaje pomocy publicznej w fazie W?

4. Czy potrzebne są patenty w celu uzasadnienia innowacyjności?

5. Czy o dofinansowanie może ubiegać się konsorcjum?

6. Czy można się równolegle o dofinansowanie ze środków fazy B+R i fazy W?

7. Czy w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule „projekt finance” wniesienia wkładu własnego (15% kosztów kwalifikowanych) możliwe jest zwiększenie kapitału zakładowego zgłoszonego do KRS z zastrzeżeniem że kapitał będzie wpłacony po podpisaniu umowy z NFOSiGW oraz wpłacany będzie w transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu?

1  2  3  4    

.

powrót
do góry